%داÙ

فناوری های نوین ساختمانی :

مقدمه : 

نقش مدیریت اجرایی پروژه ها به نحوی است که می تواند حق احداث مجموعه هایی با فناوری های نوین ساختمانی را به مراتب سریع تر با کیفیت مناسب تر به انجام برساند و یا برعکس ، کارگاه تولید صنعتی ساختمان با جدید ترین شیوه تولید را به رکود و تعطیلی بکشاند . مدیریت تامین منابع مالی و بکارگیری سخت افزار و نرم افزارهای مناسب برای تولید و عرضه مسکن با روش های صنعتی نقش تعیین کننده ای دارد .مراحل برنامه ریزی، طراحی و اجراء در هر پروژه ساخت مسکن مستلزم انتخاب یا تعیین یک شیوه اجرایی مناسب ساختمان از بین تعدادی گزینه متفاوت است. مطالعات و تجربیات کشورهای صنعتی نشان داده است ارزیابی و کنترل کیفیت در صنعت ساختمان پیچیدگی زیادی نسبت به بسیاری از صنایع دیگر دارد. اطمینان از اینکه یک سیستم ساختمانی در شرایط واقعی بیرونی یا نسبتاً تهاجمی در بلند مدت دارای دوام لازم خواهد بود. به وسیله انجام آزمایش های کوتاه مدت چندان ساده نیست. این موضوع به همراه پیچیدگی سیستم های ساختمانی که متشکل از فرآورده ها و اجزای مختلف هستند استاندارد سازی این محصولات را با دشواری زیادی همراه می کند که گذشت زمان و اشراف به تمامی مسائل فنی برای تحقق این امر ضروری است.

از سال 1386 تاکنون بیش از 1000 پیشنهاد توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمات مسکن و شهرسازی استان ها و یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مرکز ارسال شده است که از این میان 86 فناوری و سیستم ساختمانی مورد تایید این مرکز قرار گرفته و برای بیش از 200 شرکت تاییدیه فنی صادر شده است. بر اساس بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته الزامات خاص این سیستم ها برای تامین حداقل نیازهای آیین نامه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان تعیین شده است. این فناوری های به همراه برخی سیتمهای مرسوم در صنعتی سازی در 6 فصل ارائه شده اند.

فهرست مطالب :

  • سیستم کامل ساختمانی
  • سیستم های سازه ای
  • دیوارهای غیر باربر
  • سقف ها
  • مصالح
  • زیر سیستم ها

دانلود با لینک مستقیم

√ پسورد فایل : ندارد

√ منبع : www.prozheha.ir

√ حجم فایل : 29 مگابایت


برچست ها :