نمونه ای از طراحی بنا با نمای دوپوست

ایدۀ طراحی:یکی از دستاوردهای مهم معماران مدرن انعطاف پذیری ساختمان است که در اصول پنج گانۀ معماری مدرن به آن تاکید بسیاری شده است . به همین دلیل در طراحی این ساختمان انعطاف پذیری به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است .  
این مهم درطرحی بدنۀ خارجی و اجزاء داخلی مشهود است . پوستۀ خارجی کاملاً شفاف و سبک بوده و در عین حال مسائل مربوط به اتلاف انرژی و مسائل اقلیمی که گریبان گیر این گونه از معماری است ، با استفاده از تکنولوژی دو پوسته به صورت منطقی مرتفع شده است .
 تراس های سبز جبهۀ شمالی ، واقع در بین دو پوسته ، با فضائی مستقل از اجزاء داخلی در عین ایجاد یک خرد اقلیم و تلطیف هوای ساختمان منجر به ایجاد مکانی متفاوت برای ایجاد تنوع فضائی و بصری شده است . این تراسها محل هایی مناسب برای فعالیت های خاص از جمله محلی برای استراحت کارمندان ، برگزاری نشست های کوچک ، ملاقات ها و ... هستند.
دریافت متن کامل مقاله [ دریافت فایل ]


برچست ها :