برای دانلود دانلود پروژه ترسیم فنی روی لینک کلیک کنید.

 

http://onlychild.persianblog.ir/ حجم فایل: 4.621kb

ویراشگر.com دانلود پروژه 1

رمز عبور فایل: hr.2011


*********************************************************************

http://onlychild.persianblog.ir/ حجم فایل: 8.997kb

ویراشگر.comدانلود پروژه 2

رمز عبور فایل: hr.2011


برچست ها :