آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 

 ما فقط سایه ای رو آموزش میدیم  که پرتو های نور دقیقا موازی با پرده تصویر هستن ، یعنی منیع نور ما دقیقا یا در طرف راست یا کاملا در طرف چپ قرار دارد  مانند شکل زیر : …

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 

 

یعنی کلیه سایه های ایجاد شده موازی با خط زمین هستند

برای سایه زدن از یک نقطه شروع میکنیم نقطه ای که روی زمین قرار دارد دقیقا سایه اش زیر خودش قرار دارد مانند نقطه B  در شکل زیر…….

ما میخواهیم ابتدا سایه میله AB  را بکشیم چون نقطه A  و B در یک راستا هستند پس سایه آنها هم در یک راستا هستند و چون منبع نور دقیقا موازی با پرده تصویر میباشد سایه های ایجاد شده نیز باید موازی با پرده تصویر و خط افق باشند …. پس از نقطه B موازی با پرده تصویر و خط افق یک خط چین رسم میکنیم که نشان میدهد سایه نقطهA  در یک جایی روی همین خط چین قرار دارد…..

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 

یکی دیگر از عوامل موثر در بدست آوردن مکان سایه نقطه A  زاویه تابش است

یعنی نور منبع با چه زاویه ای بر زمین میتابد …. در شکل زیر ما زاویه را ۴۵ درجه فرض میکنیم … توجه داشته باشید هر چه زاویه تابش کمتر باشد یعنی منبع نور عمودتر است بر زمین و شی و درنتیجه سایه میله ما کوچکتر میشود و به عبارتی سایه نقطه A به نقطه B  نزدیکتر  وبالعکس…..

در این مرحله یک پرتو نور ( پرتوی که از سر میله عبور کرده و مرز سایه و نور  را نشکیل میدهد) با زاویه ۴۵ درجه رسم میکنیم و آن را امتداد میدهیم تا جایی که پاره خط نقطه چین شده را قطع کند هر کجا قطع کرد آن نقطه میشود سایه نقطه A مانند شکل زیر

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

حال بین نقطه بدست آمده وسایه نقطه B  کاملا در سایه قرار دارند و به عبارت دیگر فاصله بین این دو نقطه می شود سایه میله AB وباید آنرا سایه بزنیم مانند شکل….

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

توجه داشته باشد که کل فضای موجود پشت میله تا آخرین پرتو در سایه قرار دارد مانند شکل زیر

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

هم اکنون ما یاد گرفتیم که چگونه یک میله را سایه بزنیم …. حال میخواهیم طبق شکل زیر صفحه  ABCD رو سایه ا را ترسیم کنیم

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 

آنچه معلوم هست اینست که این صفحه از دو میله تشکیل شده که ما کافیست سایه این دو میله را طبق روش بالا بدست بیاوریم بعد فضای بین آن  دو را سایه بزنیم طبق مراحل زیر که به صورت تصویری بیان شده:

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

======================

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

==================

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

==================

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

همانطور که مشاهده میکنید محدوده سایه سطح مورد نظر  بدست آمد

هم اکنون قصد داریم سایه شکل زیر را ترسیم کنیم

 

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 

برای این منظور ابتدا باید شکل مورد نظر را تفکیک کنیم به سطح ها و سطح حای آن را به میله های تشکیل دهنده…. البته توجه باید کرد طبق جهت منبع نور ، ما با سطح های سر وکار داریم که در سایه قرار میگیرند … مانند شکل زیر

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

همانطور که در شکل بالا مشخص شده سه سطح که با رنگ های مختلف تفکیک شده اند در معرض نور نبوده و تشکیل سایه میدهند و ما باید سایه هر کدام از آنها را طبق روش گفته شده بزنیم که ابتدا سطح نارنجی رو انتخاب میکنیم که خود سطح نارنجی از دو میله تشکیل شده

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

حال شروع به زدن سایه سطح نارنجی شکل میکنیم (طبق روش گفته شده در بالا)

مراحل به صورت تصویری

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

==============

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

در مرحله بعد سایه سطوح دیگر یعنی آبی و سبز را نیز ترسیم میکنیم طبق مراحل زیر

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

نکته : سایه سطح آّبی رنگ در پشت شکل قرار میگیرد و فقط قسمتی از آن قابل رویت است مانند شکل

 

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

و در ادامه برای سطح سبز رنگ ما  سایه دو میله این سطح را بدست آورده ایم (یکی مشترک با سطح نارنجی و دیگری مشترک با سطح آبی) پس نیازی به انجام مراحل بالا نیست و طبق شکل زیر کافیست سایه نقاط F و G را داشته باشم که قبلا بدست آورده ایم

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

==============

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

===========

 

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

و در نهایت از لحاظ بصری و از دید ما شکل نهایی

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

آموزش سایه زدن در پرسپکتیو

 


برچست ها :