تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی (ACI): شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده شود.

.

موارد کاربرد:

  • اجرای سازه های بتنی
  • بهینه سازی
  • مرمت
  • تثبیت
  • کارهای هنری و تزیینی
  • تقویت
  • تعمیرات

 

 

دانلود جزوهبرچست ها :