در ادامه نقشه جرثقیل به صورت اتوکد را دانلود خواهید نمود. جرثقیل وسیله ای است که بار را در راستای قائم جابه جا می کند. به امید موفقیت.

 

جرثقیل


دانلود نقشه جرثقیل به صورت اتوکد


برچست ها :