انلود پروژه ویلایی  شامل کلیه پلان ها و مقاطع و پرسپکتیو

این هم ماکتش

دانلود پلان ویلایی

طراح: مهندس علی شفیع زاده


دانلود پلان

حجم: ۱٫۳ Mbبرچست ها :