مشخصات این پلان :

  • سه طبقه روی پیلوت
  • طبقه اول یک واحدی
  • طبقات سه واحدی
  • ابعاد: ۲۹٫۴*۱۲٫۵

شامل: پلان پیلوت، پلان پارکینگ، محوطه سازی، پلان تیرریزی، سایت پلان، پلان زیرزمین، پلان طبقات، پلان مبلمان، نماها، برش ها و …

دانلود پلان


برچست ها :